Od początku 2014 roku w Bibliotece Głównej prowadzone są prace związane z wdrażaniem systemu Repozytorium Informacji i Wiedzy UE (WIR), zawierającego dane bibliograficzne oraz materiały naukowe stworzone przez pracowników i doktorantów UE oraz opublikowane na UE.
Celem tworzenia systemu jest przede wszystkim:
  • budowa kompletnej bazy własności intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, m.in. poprzez rejestrację dorobku pracowników, ewidencję uzyskanych patentów, etc. ,
  • udostępnianie informacji o dorobku w/w osób oraz jednostek organizacyjnych Uczelni,
  • dostarczanie danych do sprawozdawczości (ocena pracowników) i systemów zarządzania Uczelnią ,
  • dostarczanie danych do zewnętrznych systemów i instytucji.
  • W pierwszej fazie prac zarejestrowane zostały w bazie opisy publikacji pracowników UE za rok 2013 oraz zarchiwizowane teksty publikacji Wydawnictwa UE i rozpraw doktorskich.
Prosimy Państwa o pomoc w uzupełnianiu danych za rok 2013 oraz bieżące dostarczanie informacji o publikacjach.