Wykorzystanie rozkładu t-studenta do szacowania wartości zagrożonej

Aleksander R. Mercik

Abstract

The multivariate normal distribution is the most common type of distribution, and is often found in financial market analysis. Given enough observations within a sample size, it is reasonable to make the assumption that returns follow a normally distributed pattern, but this assumption can be disproved. The Student’s t distribution is probably the most commonly used fat-tailed distribution as a model for asset returns. Student’s t densities are more peaked around the centre and have fatter tails. In this paper, the author presents a comparison between parametric VaR models which assume the distribution of t-Student and models based on the normal distribution.
Author Aleksander R. Mercik KIFiZRAleksander R. Mercik,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Journal series Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041
Issue year 2013
No 323
Pages 202-211
Publication size in sheets 0.5
Keywords in Polish wartość zagrożona, zmienność, rozkład t-Studenta, skuteczność modeli VaR
Keywords in English VaR, variability, Student’s t distribution, effectiveness of VaR models
Abstract in Polish Bardzo często w modelowaniu finansowym przyjmuje się, że rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu z cen instrumentów finansowych jest wielowymiarowym rozkładem normalnym. Ze względu na zjawisko grubych ogonów wiele instytucji finansowych próbuje zastąpić rozkład Gaussa innym, który lepiej odzwierciedla to zjawisko. Celem artykułu jest porównanie parametrycznych modeli VaR zakładających rozkład t-Studenta stóp zwrotu z modelami opartymi na rozkładzie normalnym. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad skutecznością 24 modeli parametrycznych wartości zagrożonej opracowanych na bazie historycznej ekspozycji na ryzyko jednego z wiodących brokerów kontraktów CFD w Polsce.
Language pl polski
File
Mercik_Wykorzystanie_rozkladu_tstudenta_do_szacowania.pdf / 582,29 KB / Mercik_Wykorzystanie_rozkladu_tstudenta_do_szacowania.pdf 582,29 KB
Score (nominal) 7
Citation count* 0 (2014-08-12)
Additional fields
Tyt_nr Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back